برچسب گذاری توسط: مجله

0

goo.gl/r1GGNj

goo.gl/r1GGNj goo.gl/r1GGNj 🔸 آنچه در #مجله_خبری باشگاه خبرنگاران جوان گذشت 🔹 قد کشیدن خشت خشت قیمت با ملات رکود + فیلم 👇 👇 👇 👇 http://www.yjc.ir/fa/news/6266261 🔹 مهمان ناخوانده‌ای که با سرما می‌آید +...

0

goo.gl/r1GGNj

goo.gl/r1GGNj goo.gl/r1GGNj 🔸 آنچه در #مجله_خبری باشگاه خبرنگاران جوان گذشت 🔹 وقتی ملتی با سر به استقبال شهید بی سر می‌روند + فیلم 👇 👇 👇 👇 http://www.yjc.ir/fa/news/6258987 🔹 ادای دین به کسانی که...

0

goo.gl/r1GGNj

goo.gl/r1GGNj goo.gl/r1GGNj 🔸 آنچه در #مجله_خبری باشگاه خبرنگاران جوان گذشت 🔹 از دستور قابل تقدیر وزیر جدید اقتصاد تا قانون رسیدگی به اموال مسئولین + فیلم 👇 👇 👇 👇 www.yjc.ir/fa/news/6216747 🔹 شهیدی که...

0

goo.gl/r1GGNj

goo.gl/r1GGNj goo.gl/r1GGNj 🔸 آنچه در #مجله_خبری باشگاه خبرنگاران جوان گذشت 🔹 عملیاتی که خواب معتادها را پراند + فیلم 👇 👇 👇 👇 www.yjc.ir/fa/news/6214103 🔹 آخرین دورهمی شورای چهارم از عادت به حضور در...