برچسب گذاری توسط: جلوگیری

0

فصل ترشیه😋

فصل ترشیه😋 فصل #ترشیه😋 امسال ترشی روبا روش مادرست کن #نگهداری_ترشیها 🌶 #ادویه_ترشیها #جلوگیری_ازکپک خیارشور،شوری،لیته،ترشی مجلسی .مشهدی 🥒🌶 آموزش بافیلم در🔰 telegram.me/joinchat/CVJpgDwi03IKjXtqvCWBmw ‏

0

مشکلات داخلی بدن

مشکلات داخلی بدن #مشکلات_داخلی_بدن #درمان_لکه_بینی #جلوگیری_از_سقط_جنین 🔘✍جوشانده برگ درخت انگور که با شیره انگور طبیعی «بمقدارکم شیره استفاده شود» شیرین شده باشد بنوشید 📚‌‌:استاد حکیم رجبی زاده @heaalthbeauty

0

فصل ترشیه😋

فصل ترشیه😋 فصل #ترشیه😋 امسال ترشی روبا روش مادرست کن #نگهداری_ترشیها 🌶 #ادویه_ترشیها #جلوگیری_ازکپک خیارشور،شوری،لیته،ترشی مجلسی .مشهدی 🥒🌶 آموزش بافیلم در🔰 telegram.me/joinchat/CVJpgDwi03IKjXtqvCWBmw ‏