برچسب گذاری توسط: اخبار

0

اخبار علوم غریبه

اخبار علوم غریبه #اخبار_علوم_غریبه ♻️ فردا بهترین ساعت سعد در علوم غریبه و تقویم نجومی برای نوشته این دعا با ۴۰ هزار خواص میباشد ◀️ در علوم غریبه نوشتن این دعا هر ده سال...

0

اخبار علوم غریبه

اخبار علوم غریبه #اخبار_علوم_غریبه ♻️ فردا بهترین ساعت سعد در علوم غریبه و تقویم نجومی برای نوشته این دعا با ۴۰ هزار خواص میباشد ◀️ در علوم غریبه نوشتن این دعا هر ده سال...

0

اخبار ملت

اخبار ملت #اخبار_ملت ▫️پرداخت بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک ملت از ابتدای طرح ضربتی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تا کنون بانک ملت بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال وام...