هنرمندان لو رفته
تمامی هنرمندانی که لو رفته اند
تصاویر + ویدیو + مشاهده

خبر فوری
توزیع گوشت الاغ از دیروز در تهران
دستگری باند فروش گوشت الاغ صحت دارد

خبر فوری
ورود گلشیفته فراهانی به تهران
این خبر صحت ندارد و تکذیب میشود

شوک خبری
این کودک ها فقط 11 سال دارند
تحت تعقیب

سانسور های سریال عاشقانه
حادثه در سریال عاشقانه
برای دیدن کلیپ اینجا را کلیک کنید

چگونه شیک پوش باشیم

چگونه شیک پوش باشیم...

(چگونه شیک پوش باشیم) -[ چگونه شیک پوش باشیم]...

چگونه شیک پوش باشیم

▪ همواره لباسی را انتخاب کنید که کاملا اندازه شما باشد.
پوشیدن لباس بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر نشان داده و آنـها را پنهان نمیکند.
▪ بیشتر سعی کنید تنها در زمانی که کمر باریکی دارید از کمر بند اکمبین مناسبیفاده کنید.
▪ پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر نشان میدهد.
▪ پارچه های سبک وزن مانند کتان، نخی شما را لاغر تر نشان میدهد.

▪ رنگهای تیره شما را لاغر تر و کوچک تر میکنند.
▪ رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میکنند.
▪ لباس بالا تنه و پایین تنه یکرنگ شما را لاغر تر نشان میدهد.
▪ لباس بالا تنه و پایین تنه با رنگهای متفاوت شما را بلند قد تر میکند.
▪ لباس یقه بلند گردن را کوتاه تر میکند.
▪ گردن بند کوتاه نیز گردن را کوتاه تر میکند.
▪ روسـری کـه به سـمت پـایین آویزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه میدهد.
▪ خالکوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما میگردد.
▪ لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهـد.
بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:
▪ لباس کاملا اندازه انتخاب کنید لباس خیلی کوچـک و خیلی بزرگ تنها شما را چاق تر نشان میدهند.
▪ لباس یکدشت یکرنگ انتخاب کنید. تـرجیـحا یـکرنـگ از سر تا نوک پا.
▪ از پـوشیـده لباس با طرح برجکمبین مناسبیه و پارچـه هـای زمخت خود داری کنید.
▪ لباس تیره رنگ با پارچه های نازک و نرم انتخاب کنید.
▪ شلوار را در ناحیه کمر بالا بیاورید نه پایین تر.
▪ کراوات با پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تا کمر برسد.
▪ از پوشیدن لباس با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.
▪ لباس با طرح راه راه عمودی انتخاب کنید.
▪ از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری کنید.
▪ کفش پاشنه بلند به پا کنید.
برای کوتاه تر و چاق تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:
▪ لباس با رنگ متفاوت انتخاب کنید.
▪ رنگهای روشن و پر رنگ انتخاب کنید.
▪ کراوات پهن تر انتخاب کنید.
▪ لباس چند لایه به تن کنید.
▪ کفش بدون پاشنه و ظریف انتخاب کنید.
▪ شلوار تمام قد انتخاب کنید.
▪ از پوشیدن لباس سرتاسر یکرنگ بپرهیزید.
▪ لباس با طرح راه راه عمودی و کراوات باریک نپوشید.

 

 

 

 ● نکات کمبین مناسبی کردن لباس برای مردان…
▪ مردان قد بلند
ـ لباس یکدکمبین مناسبی یکرنگ نپوشید.
ـ لباسها و شلوارهای زیپدار نپوشید.
ـ کـت و شـلوار بـا خـطـوط راه راه بـا خـطـوط عـمــودی و کراوات باریک و ژاکت که طولش تا روی کمر اکمبین مناسبی نپوشید.

 ▪ مردان لاغر
ـ کراوات باریک و پیراهن و یا تیشرت یقه هفت نپوشید.
ـ لباس براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید.
ـ کت و شلوار اپل دار انتخاب کنید.
ـ شلوار بگی انتخاب کنید.
ـ پلیورحجیم و یقه اسکی انتخاب کنید.

  

جدیدترین مدل زیبای ابرو مناسب برای دختر خانمهای جوان

۱-برای صورتهای گرد ابروهای زاویه دار، هشت و نه زیاد بلند مناسب اکمبین مناسبی:
۲-برای صورتهای مکمبین مناسبیطیلی شکل بهتر اکمبین مناسبی فرم ابروها بلند و صاف و یا گاهی با کمی انحنا باشد:
۳-در صورتهای ذوزنقه ای شکل (گلابی) ابروها باید بلند آرایش شوند که اگر این صورت کوتاه باشد ابروها بلند و زاویه دار و اگر دراز باشد بلند و ساده آرایش شود :
۴- در بینی های پهن و کوتاه ابروها را باید به گونه ای آرایش کرد که کمی صاف در تاج ابرو و در ادامه با کمی انحنا میک آپ شود.

 

▪ مردان شکم بزرگ
ـ جلیقه و یا هر چیزی که روی شکم بیافتد و به آن فشار بیاورد را نپوشید.
ـ شلوار را روی شکم خود نیاورید.
ـ لباس براق و یا روشن نپوشید.
ـ لباس گشاد و تیره رنگ انتخاب کنید.
ـ کراوات پهن بزنید که تا خط کمر بلند باشد.
ـ ژاکت و شلوار یکرنگ انتخاب کنید . ▪ مردان چاق
ـ ژاکت اپل دار نپوشید.
ـ کراوات زرق و برق دار نزنید.
ـ دکمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندید.
ـ ساعت باریک به دکمبین مناسبی نکنید.
ـ پلوور حجیم و یقه اسکی نپوشید.
ـ بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.
ـ شلوار تنگ نپوشید.
ـ لباس با خطوط عمودی و کراوات یکرنگ اکمبین مناسبیفاده کنید.
ـ از لباس تیره رنگ اکمبین مناسبیفاده کنید.▪ مردان قد کوتاه
ـ کفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلندتر نمیکنند.
ـ شلوار پاچه کوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید.
ـ لباس آکمبین مناسبیین دار به تن کنید.
ـ از نقش و نگار عمودی راه راه عمودی و شلوار راکمبین مناسبیه و کراوات باریک اکمبین مناسبیفاده کنید.▪ زنان چاق
ـ لباس یکدکمبین مناسبی یکرنگ انتخاب کنید.
ـ از کت و ژاکت بلند با دکمه های باز اکمبین مناسبیفاده کنید.
ـ از روسری شالی اکمبین مناسبیفاده کنید.
ـ گردنبند دراز شما را لاغر تر میکند.
ـ کفش پاشنه بلند انتخاب کنید.
ـ لـبـاس یقه هفت و قلبی شکل، گـردن را کشـیـده تـر میکند.
ـ ژاکت بلند بدون اپل انتخاب کنید.
ـ لباس تیره رنگ انتخاب کنید.▪ زنان قد کوتاه و ریز نقش
ـ لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.
ـ از لباس هـای رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا گشاد و یا پاچه های تا شده اکمبین مناسبیفاده کنید.
ـ دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.
ـ لبـاس هـای یـکرنـگ و شـلوار راکمبین مناسبیه و لباس تــنـگ و ملزومات کوچک اکمبین مناسبیفاده کنید.
ـ خطوط عمودی و لباس یقه هفت بدن را کشیده تر میکنند.
ـ کفش کمی نوک تیز انتخاب کنید.
ـ کفش پاشنه بلند انتخاب کنید.
ـ از کمر بند باریک اکمبین مناسبیفاده کنید.● نکات کمبین مناسبی کردن لباس برای زنان…
▪ زنان قد بلند
ـ از کمر بند پهن اکمبین مناسبیفاده کنید.
ـ از دامن خیلی کوتاه و خیلی بلند پرهیز کنید.
ـ بهتر اکمبین مناسبی پـیـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو بگزارید تا خط عمودی کمرتان نمایانتر گردد.
ـ لباس نقش دار و طرح خطوط افقی انتخاب کنید.
ـ دامن بلند و یا دمپا گشاد انتخاب کنید.
ـ لباس سر تا پا یکرنگ نپوشید.
ـ از گردنبند و گوشواره کوچک اکمبین مناسبیفاده نکنید.
ـ کیف دکمبین مناسبیی کوچک حمل نکنید.
ـ شلوار راکمبین مناسبیه انتخاب کنید.
ـ تاپ نپوشید.
ـ کـفش پاشنه بلند نپوشید و از کفـش انـدکـی لـژ دار اکمبین مناسبیفاده کنید.● چگونه کمبین مناسبی کنیم
▪ رنگ جوراب باید همرنگ و یا تیره تر از شلوار باشد.
▪ رنگ کمربند با رنگ کفش باید یکسان باشد.
▪ کـت و شلـوار خــاککمبین مناسبیـری و سرمه ای با کفش مشکی، و کـت و شـلـوار قـهـوه ای و زیتونی با کفش قهوه ای کمبین مناسبی استآموزش پدیکور فقط در عرض چند دقیقه

همانطوریکه می دانیم پدیکور برای سلامتی پاها هم خوب است چون با پدیکور پاها تمیز ...

آموزش پدیکور فقط در عرض چند دقیقه

واقعیت های مهم در ارتباط با کلاژن و پیشگیری از پیری پوست

هر چقدر اطلاعات ما درباره پوست  و پیشگیری از پیری پوست  ...

واقعیت های مهم در ارتباط با کلاژن و پیشگیری از پیری پوست

کم بودن وزن مادر قبل از باردارشدن

اگردچار کمبود وزن شده اید و قصد بارداری دارید بهتر است ...

کم بودن وزن مادر قبل از باردارشدن

خطر مشکلات شنوایی برای حافظه

 

کاهش شنوایی می تواند یکی از عوامل مبتلاشدنتان به مشکلات ...

خطر مشکلات شنوایی برای حافظه

ترسناک ترین چیزها برای کودکان

 کودکان از چه جیزهایی می ترسند و مهمترین عوامل ایجاد ترس ...

ترسناک ترین چیزها برای کودکان

جوان به نظر رسیدن چگونه میسر می شود؟

راز جوانی و شادابی بازیگران جوان در چیست و چه عواملی ...

جوان به نظر رسیدن چگونه میسر می شود؟

همه علامات بیماری یا سلامتی در صورت

با دانستن این نشانه ها می توانید به راحتی ...

همه علامات بیماری یا سلامتی در صورت

رایج ترین سوالات در مورد عارضه های جنسی

در این مطلب به برخی از سوالات مهم در مورد سوزش ...

رایج ترین سوالات در مورد عارضه های جنسی

به چه دلایلی باید هر روز مرغ را در برنامه غذایی خود داشته باشیم؟

 

 

اگر از کسانی هستید که هر روز  حداقل یک وعده مرغ می خورید این را ...

به چه دلایلی باید هر روز مرغ را در برنامه غذایی خود داشته باشیم؟

رهایی از یبوست با این روش ها


یبوست را با چه روش های طبیعی می توان درمان کرد و بهترین روشها ...

رهایی از یبوست با این روش ها